منو

تحلیل صنعت برق، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. بردارهای خودرگرسيون اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

 البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

 باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.

 


تحلیل صنعت برق ایران

فصل دوم 2021

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2030


در سال 2021 اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد و تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور مجددا در مسیر رشد قرار خواهد گرفت. با بهبود اوضاع اقتصادی کشور مصرف برق به طور چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد و از سوی دیگر فضا برای حضور سرمایه‌گذاران در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر غیرآبی مساعد خواهد شد. با توجه به این مسائل کارشناسان معتقدند در میان‌مدت تا بلند‌مدت صنعت برق ایران یک چشم‌انداز نسبتا روشن را تجربه خواهد نمود. یکی از عواملی که زمینه حضور سرمایه‌گذاران را در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر غیرآبی فراهم خواهد آورد کاهش مازاد تولید برق طی دوره بلند‌مدت است؛ به ویژه با توجه به این که دولت مصمم است مازاد تولید برق را همچنان حفظ نماید. با توجه به مطالب فوق کارشناسان اذعان می‌دارند که در ده سال آینده بیشترین تعداد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌های گازی، خورشیدی و بادی وجود خواهد داشت. [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.