منو

تحلیل صنعت برق، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. بردارهای خودرگرسيون اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

 البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

 باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.

 


تحلیل صنعت برق ایران

فصل چهارم 2021

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2030


طی ده سال آینده صنعت برق ایران رشد خواهد نمود. عامل اصلی این رشد احداث نیروگاه‌های گازی، بادی و خورشیدی خواهد بود. سرمایه مورد نیاز برای احداث این نیروگاه‌ها عمدتا از طریق دولت و شرکت‌های خصوصی داخلی تامین خواهد شد. در خصوص نیروگاه‌های هسته‌ای بعید به نظر می‌رسد که این نیروگاه‌ها طی ده سال آینده بتوانند جایگاه مهمی را در صنعت برق ایران به خود اختصاص دهند زیرا تنها پروژه برق هسته‌ای که ایران فعلا در دست اجرا دارد پروژه فاز دوم نیروگاه هسته‌ای بوشهر است و این در حالی است که براساس پیش‌بینی‌ها این پروژه تا سال 2030 به بهره‌برداری نخواهد رسید چرا که تحریم‌های آمریکا مشکلات بزرگی را در مسیر اجرای این پروژه به وجود آورده است. [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.