منو

تحلیل صنعت برق، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. بردارهای خودرگرسيون اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

 البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

 باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.

 


تحلیل صنعت برق ایران

فصل سوم 2021

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2030


مهمترین عوامل موثر بر رشد صنعت برق ایران در طول دوره پیش‌بینی تا سال 2030، توسعه بخش نیروگاه‌های بادی و خورشیدی و همچنین نیروگاه‌های سوخت گاز هستند. ضمن آن‌که دولت و نهادهای خصوصی داخلی با حمایت مالی، اساساً زمینه رشد در این صنعت را فراهم خواهند نمود. پررونق بودن بخش نیروگاه‌های برق حرارتی در کشور این اطمینان را حاصل خواهد کرد که به‌رغم رشد فزاینده مصرف داخلی که حتی از کل ظرفیت تولید در کشور پیشی گرفته است، عرضه برق کماکان ادامه خواهد یافت. در مقابل، این نکته نیز خاطرنشان می‌شود که وجود مسائل و مشکلات مالی و اقتصادی فراوان در کشور، ریسک نامطلوبی را بر این پیش‌بینی‌ها تحمل می‌کند. چرا که به دلایل گوناگونی چون نرخ بالای تورم، تضعیف ارزش ریال و محدودیت در رشد درآمدها، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های زیربنایی صنعت برق به کندی صورت می‌گیرد. [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.