منو

گزارشهاي تحليلي صنايع و بازارهاي جهاني

تحلیل صنعت بانکداری

 با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

 

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.


گزارش تحلیل صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران

فصل سوم 2021

همراه با پیش‌بینی ده ساله تا سال 2030


در سال 2021 اقتصاد ایران از رکود خارج خارج خواهد شد و در مسیر رشد قرار خواهد گرفت. با این حال، رشدی که اقتصاد ایران در سال 2021 تجربه خواهد نمود کوچک خواهد بود. این موضوع از دو عامل نشات می‌گیرد. به عنوان عامل اول باید به کند بودن روند مذاکرات ایران و آمریکا اشاره نمود زیرا این مسئله باعث خواهد شد تحریم‌ها در سال 2021 همچنان پابرجا باقی بماند. به عنوان عامل دوم باید به کند بودن روند واکسیناسیون کووید 19 اشاره کرد. در سایه تحریم‌ها و استمرار شیوع بیماری کووید 19 دولت قادر نخواهد بود پشتیبانی چندانی از صنعت بانکداری و خدمات مالی به عمل آورد. از سوی دیگر، بانک‌های ایران به دلیل وجود تحریم‌های آمریکا، نبود قوانین کافی در حوزه مبارزه با پولشویی و وجود مشکلات نظارتی کماکان امکان دسترسی به نظام بانکی جهان را نخواهند داشت. البته ایران و آمریکا سرانجام با یکدیگر به توافق خواهند رسید و توافقنامه هسته‌ای احیا خواهد شد اما این اتفاق ... [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.