منو

گزارشهاي تحليلي صنايع و بازارهاي جهاني

تحلیل صنعت بانکداری

 با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

 

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.


گزارش تحلیل صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران

فصل چهارم 2021

همراه با پیش‌بینی ده ساله تا سال 2030


تحریم‌های آمریکا همچنان تأثیر سوء بر صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران خواهند داشت و به شدت مانع از رشد و توسعه در این بخش خواهند شد. این مسأله با محدود ساختن عملیات‌های بانکی در ایران، فعالیت در فضای گسترده‌تر سرمایه‌گذاری را نیز با موانعی مواجه ساخته است. اگرچه پیروزی اخیر ابراهیم رئیسی از احزاب اصول‌گرای سیاسی در ایران در انتخابات ریاست جمهوری ژوئن 2021، چشم‌انداز اقتصادی روشن تری برای این کشور رقم زده و امیدها برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای و در پی آن رفع تحریم‌ها را تقویت کرده است، اما کارشناسان معتقدند که به احتمال فراوان چنین امری زودتر از سال 2022 محقق نخواهد شد. اگرچه صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران از تلاش‌های دولت این کشور در راستای واگذاری بانک‌های دولتی، گسترش نفوذ صنعت بیمه و جذاب‌تر ساختن بازار سرمایه منتفع خواهد شد، اما چهار چوب ضعیف قوانین و مقررات کماکان مانعی برای رشد و توسعه این بخش خواهد بود. کارشناسان معتقدند که رشد دارایی‌ بانک‌ها و ... [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.