منو

گزارشهاي تحليلي صنايع و بازارهاي جهاني 

تحلیل صنایع زیربنایی

با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.


گزارش تحلیل صنایع زیربنایی

فصل سوم 2022

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2031


کارشناسان معتقدند ایران و آمریکا در سال جاری با یکدیگر به توافق خواهند رسید و توافقنامه هسته‌ای تا سپتامبر 2022 احیا خواهد شد. به دنبال این اتفاق تحریم‌ها علیه ایران لغو خواهدگردید. در نبود تحریم‌ها انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌های دولت در زیرساخت‌ها افزایش پیدا کند و از رشد صنعت ساخت و ساز ایران طی دوره کوتاه‌مدت حمایت به عمل آید. با توجه به این موضوع می‌توان گفت که عامل اصلی رشد صنعت ساخت و ساز ایران طی دوره کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری‌های دولت است و سرمایه‌گذاران خصوصی در شکل‌گیری این رشد نقشی نخواهند داشت زیرا در کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص ورود به بازار ایران کماکان محتاطانه رفتار خواهند کرد و به سرعت وارد این بازار نخواهند شد. [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.
× چگونه می توانم به شما کمک کنم ؟