منو


گزارش بازار ساخت و ساز صنعتی در ایران، اندازه بازار، رشد و پیش‌بینی‌ تحلیلی تا سال ۲۰۲۲


موضوع گزارش

این گزارش نتیجه تحقیقات بازاری گسترده است که بازار ساخت و ساز صنعتی در ایران را پوشش می‌دهد.

گزارش «بازار ساخت و ساز صنعتی در ایران: اندازه بازار، رشد و پیش‌بینی تحلیلی تا سال ۲۰۲۲» یک چشم‌انداز کلی و دورنمایی از جزئیات فضای عملیاتی برای پیمانکاران ساخت‌ و ساز در این کشور مهیا می‌کند. این گزارش یک ابزار ضروری برای شرکت‌های فعال در سرتاسر زنجیره ارزش ساخت ‌و ساز در ایران و همچنین رقبای جدیدی است که ممکن است در صدد ورود به بازار ایران باشند.

صنعت ساخت و ساز صنعتی، بخش‌هایی از جمله کارخانه‌های مواد شیمیایی و محصولات دارویی، کارخانه‌های تولیدی، کارخانه‌های فرآوری مواد و فلزات و کارخانه‌های فرآوری زباله ها و پسماندها را شامل می‌گردد.

ارزش کل خروجی ساخت و ساز صنعتی، سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷

گروه ساخت و ساز صنعتی در ایران در دوره بررسی شاهد نوساناتی بوده است؛ ارزش ساخت و ساز صنعتی در ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۷۰/ ۵۰,۴۰۳,۷۴۶ میلیون ریال ( معادل ۴۵/ ۱,۵۱۰ میلیون دلار) بوده که نسبت به سال ۲۰۱۶ به میزان ۹/۹۶ درصد رشد داشته است. ارزش این بازار بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، نرخ رشد سالانه ترکیبی  منفی ۰/۱۰ درصد را به ثبت رسانده است.


نمایش کامل در فایل pdf


کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.