منوگزارش پیش بینی فضای کسب و کار (ریسک کشوری) ایران - فصل چهارم 2019

پيش‌بيني ده ساله منتهی به سال 2028


خلاصۀ مدیریتی

  • کارشناسان پس از بازنگری بر پیش‌بینی‌ها درباره رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران، این ارقام را برای سال 2019 از رقم پیش‌بینی شده قبلی یعنی منفی 1/4درصد به منفی 5/7درصد و برای سال 2020 از رقم 9/0درصد به 5/0درصد کاهش دادند.
  • علت این بازنگری تصمیم دولت آمریکا به ریاست جمهوری ترامپ در تاریخ 2 می مبنی بر عدم تمدید معافیت‌های اعطاشده به برخی کشورها در خصوص واردات نفت از ایران بود.
  • کاهش صادرات نفت ایران که از نتایج این تصمیم ایالات متحده آمریکا است، منجر به کاهش ارزش ریال و افزایش تورم خواهد شد که این موضوع در کنار برخی تدابیر اتخاذ شده توسط دولت در جهت اجرای سیاست ادغام مالی موجب خواهد شد سرمایه‌گذاری و مصرف کاهش یابد.

 


فایل نمونه

گزارش پیش بینی فضای کسب و کار (ریسک کشوری) ایران - فصل چهارم 2019کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.