منوگزارش پیش بینی فضای کسب و کار (ریسک کشوری) ایران

پيش‌بينی 10 ساله منتهی به سال 2028


خلاصۀ مدیریتی

بر اساس ارزیابی کارشناسان، بعید است ایران طی چند فصل آتی راهبرد خود در برابر ایالات متحده آمریکا یا کشورهای واقع در منطقه خاورمیانه را تغییر دهد. در حال حاضر، به نظر نمی‌رسد فشارهای آمریکا یا مشوق‌های موجود برای بازگرداندن ایران بر سر میز مذاکرات درباره دستیابی به توافق هسته‌ای جدید یا هرگونه دگرگونی در رژیم حاکم، کافی باشند. بدین ترتیب، ایران احتمالاً رویکردی اتخاذ خواهد کرد که اساس آن انتظار برای وقوع رویدادهای آتی است؛ ایران به تحرکات نظامی خود در منطقه ادامه می‌دهد، ضمن آن‌که مراقبت خواهد کرد مبادا به درگیری‌های جاری در منطقه دامن بزند و آن‌ها را تشدید کند.

انتظار می‌رود اقتصاد ایران با رکود عمیق‌تری مواجه گردد؛ پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 2019 نسبت به یک سال گذشته، 1/4درصد افت نماید که این رقم با میانگین نرخ رشد سالانه منفی 5/0 درصد در سال 2018 مقایسه می‌شود. علت برآورد این ارقام، اعمال دوباره تحریم‌های آمریکایی علیه این کشور است که باعث شد تا صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران رو به کاهش گذارد. کاهش جریان ورودی ارز خارجی که نتیجه همین اِعمال مجدد تحریم‌ها بود، روند پایدار تضعیف ریال و نرخ بالای تورم را به دنبال خواهد داشت که این مسأله نیز دو شاخص مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی را تحت تأثیر سوء قرار خواهد داد.

با توجه به این‌که اعمال دوباره تحریم‌های آمریکایی مرتبط با برنامه‌ای هسته‌ای ایران علیه این کشور شرایط اقتصاد داخلی ایران را که پیش‌تر نیز بسیار وخیم ارزیابی می‌شد، به شدت نامساعد خواهد کرد، روابط ایران در سطح بین‌الملل به میزان چشم‌گیری دچار پیچیدگی خواهد شد. به همین دلیل، ریسک‌های عدم ثبات سیاسی در داخل کشور رو به افزایش خواهند گذاشت.


فایل نمونه

گزارش پیش بینی فضای کسب و کار (ریسک کشوری) ایرانکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.