منوگزارش تحلیل صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر ایران- فصل چهارم 2019

همراه با پیش‌بینی‌های ده‌ساله تا سال 2028


خلاصۀ مدیریتی

ایران از پتانسیل عظیمی در بخش تولید برق از انرژی باد و خورشید برخوردار است. با این حال این پتانسیل در طول یک دهه آتی تا حد زیادی به صورت توسعه‌نیافته باقی خواهد ماند. علت این امر وجود منابع عظیم نفت و گاز در داخل ایران است که باعث می‌شود سوخت مورد نیاز برای نیروگاه‌های حرارتی با قیمت ارزان تأمین شود و روند اتکای صنعت برق به نیروگا‌ه‌های حرارتی متعارف کماکان ادامه پیدا کند. اهداف بلندپروازانه‌ دولت در خصوص توسعه نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین تمایل دولت به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان انرژی‌های تجدیدپذیر باعث خواهد شد این صنعت رشد کند. با این حال سطح ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در بازار ایران بالا است و از سوی دیگر شرکت‌های خارجی با این تهدید مواجه هستند که به دلیل تخطی از تحریم‌های آمریکا از فعالیت در بازار این کشور محروم شوند. این مسائل احتمالاً باعث خواهد شد شرکت‌های ریسک‌گریز از مشارکت در توسعه صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر ایران امتناع ورزند که این موضوع بر رشد کلی این صنعت تأثیر منفی خواهد گذاشت.


فایل نمونه

گزارش تحلیل صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر ایران- فصل چهارم 2019کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.