منوگزارش تحلیل صنعت تجهیزات پزشکی ایران

همراه با پیش‌بینی‌های 5 ساله


خلاصۀ مدیریتی

علی‌رغم بازگشت مجدد تحریم‌های هسته‌ای ایالات متحده آمریکا چشم‌انداز بازار تجهیزات پزشکی ایران همچنان مثبت باقی می‌ماند. در بازه زمانی مورد پیش‌بینی ارزش بازار تجهیزات پزشکی بر حسب ریال یک نرخ رشد مرکب سالانه دورقمی را تجربه خواهد نمود که در این میان بیشتر نیاز بازار از طریق واردات تأمین می‌شود. سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان و وجود برنامه‌هایی جهت تقویت صنعت گردشگری سلامت از رشد بازار تجهیزات پزشکی پشتیبانی خواهد کرد. افزون بر این، ایران به سمت تولید داخلی برخی از تجهیزاتی که فروش آن‌ها توسط دولت آمریکا محدود شده است حرکت می‌کند. انتظار می‌رود این رویکرد موجب تقویت هر چه بیشتر تولید داخلی شده و در نتیجه آن از رشد بازار تجهیزات پزشکی پشتیبانی شود.


فایل نمونه

گزارش تحلیل صنعت تجهیزات پزشکی ایرانکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.