منو

تحلیل صنعت خودرو، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. بردارهای خودرگرسيون اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.


گزارش تحلیل صنعت خودرو ایران- فصل سوم 2020

فصل سوم 2020

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2029


در ماه‌های اخیر قیمت نفت به میزان چشمگیری کاهش یافته است. کارشناسان معتقدند کاهش قیمت نفت ممکن است باعث شود روند تضعیف صنعت خودرو ایران شتاب بگیرد، زیرا این صنعت به واسطه کمک‌های مالی دولت است که توانسته سرپا باقی بماند و در صورتی که قیمت نفت خام در محدوده 30 الی 50 دلار به ازای هر بشکه باقی بماند آن‌گاه این احتمال وجود دارد که کمک‌های مالی دولت به این صنعت متوقف شود. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که شیوع بیماری کووید 19 در ایران وارد موج دوم خود شود. این موضوع عامل دیگری است که صنعت خودروی ایران را در سال 2020 تحت فشار قرار خواهد داد زیرا اوج‌گیری دوباره بیماری کووید 19 باعث خواهد شد سطح‌ ریسک‌های مطلوب برای فروش وسایل نقلیه در سال 2020 به سرعت کاهش پیدا کند. با استناد به دو رویداد فوق کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال 2020 فروش وسایل نقلیه در ایران 21/1 درصد کاهش یابد زیرا در سایه این ... [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.