منو

تحلیل صنعت خودرو، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. بردارهای خودرگرسيون اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.


گزارش تحلیل صنعت خودرو ایران- فصل چهارم 2020

فصل چهارم 2020

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2029


به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا خودروسازان در تأمین قطعات مورد نیاز خود برای تکمیل وسایل نقلیه با مشکل مواجه هستند. کمبود قطعه باعث شده کارخانجات خودروسازی با ظرفیت‌هایی به مراتب پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود کار کنند. در نتیجه حجم تولید وسایل نقلیه به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرده است. اگرچه شیوع بیماری کووید 19 در چین بر صنعت خودروی شماری از کشورها تأثیر گذاشته اما ایران یکی از کشورهایی است که صنعت خودروی آن بیشترین آسیب را از این واقعه متحمل شده است، زیرا خودروسازان ایرانی برای تأمین قطعات موردنیاز خود تقریباً به طور کامل به شرکت‌های چینی متکی هستند که علت اصلی این موضوع بازگشت تحریم‌های آمریکا و ناتوانی در خرید از سایر کشورهاست. گسترش بیماری کووید 19 در ایران عامل دیگری است که تولید وسایل نقلیه در این کشور را مختل نموده است، زیرا دولت در راستای کاهش سرعت انتقال این بیماری مجبور شده کارخانجات خودروسازی را تعطیل کند. [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.