منو

تحلیل صنعت خودرو، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. بردارهای خودرگرسيون اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.


گزارش تحلیل صنعت خودرو ایران- فصل اول 2020

فصل اول 2020

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2028


در سال 2020 روند تضعیف صنعت خودرو ایران کماکان ادامه پیدا خواهد کرد چرا که آشفتگی‌های سیاسی و فشار مستمر تحریم‌های آمریکا باعث خواهد شد استطاعت مالی افراد و شرکت‌ها برای خرید وسیله نقلیه کاهش پیدا کند. به راه افتادن اعتراضات مردمی و افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی مانع از آن خواهد شد که در سال 2020 آمار فروش وسایل نقلیه بهبود پیدا کند. با این حال در سال 2020 شیب کاهش فروش وسایل نقلیه در مقایسه با سال 2019 ملایم‌تر خواهد بود. روند ضعیف شدن اقتصاد ایران در سال 2020 نیز ادامه پیدا خواهد کرد. این موضوع به مشکلات و موانع صنعت خودرو دامن خواهد زد. کاهش درآمدهای مالی دولت باعث خواهد شد اقدامات این نهاد در راستای بومی‌سازی صنعت تولید خودرو محدود شود. از این رو حجم تولید وسایل نقلیه همچنان پایین باقی خواهد ماند و متعاقباً بازار با محدودیت عرضه مواجه خواهد شد. [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.